HR-GroepRecente activiteiten
spacer
Het Broek 48 (Medium)

Kwaliteit en duurzaamheid


HR Groep gaat voor kwaliteit én duurzaamheid.
U ziet dit terug in de certificeringen die HR Groep heeft behaald:

Kwaliteit
ISO 9001:2008 > Rijswijk, Leek, Nieuw Vennep, Emmen, Ede, VCP Streetcare, Brimos
ISO 1090-1, uitvoeringsklasse 3 > Emmen
NEN 1090-2 > Emmen
NEN 3834-2 > Emmen
CE 12899-1 > Rijswijk, Leek, Emmen, Ede en Brimos
VCA* > Leek
VCA** > Rijswijk
Bekijk de kwaliteitscertificaten.

Duurzaamheid
ISO 14001:2004 > Rijswijk en Leek
Lean and Green > Gehele organisatie, inclusief HR Groep België en HR Groep Duitsland
CO2 Prestatieladder, niveau 5 > Gehele organisatie, inclusief HR Groep België en HR Groep Duitsland
Bekijk de duurzaamheidscertificaten.

Emissie inventaris 2016 versie 2 totaal HR Groep
Energie actieplan HR Groep 2017-1


NEN, ISO, VCA
Om u de hoogste kwaliteit te garanderen is HR Groep gecertificeerd volgens de ISO 9001-2008 en als internationaal 3M MCS verwerker. Bovendien onderschrijven wij de KWS 2000. De verkeersborden worden geproduceerd volgens de wettelijke richtlijnen, waaronder NEN 12899-1. Onze plaatsingsdienst is in het bezit van het veiligheidscertificaat voor aannemers (VCA**). HR Groep is gecertificeerd volgens NEN EN ISO 14001:2004. Dit certificaat onderschrijft dat het milieuzorgsysteem van HR Groep voldoet. (zie ook milieubeleidsverklaring)


Lean and Green
Donderdag 4 september 2014 heeft HR Groep de Lean and Green Award in ontvangst genomen.
Lean and Green is een stimuleringsprogramma voor bedrijven en overheid dat wordt uitgevoerd door Connekt. Het stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren.

Als een organisatie met een Plan van Aanpak kan aantonen dat zij 20% CO2-reductie kan behalen in vijf jaar tijd, komt zij in aanmerking voor de Lean and Green Award. Organisaties die hun 20% CO2-doelstelling daadwerkelijk hebben gerealiseerd, ontvangen de Lean and Green Star als symbool voor het bereiken van hun Lean and Green ambitie. Met Lean and Green laten organisaties zien dat zij zich actief inspannen om hun mobiliteitsproces duurzamer te maken. En dat is iets om trots op te zijn. Lean and Green kent de pijlers Lean and Green Logistics (goederenmobiliteit), Lean and Green Personal Mobility (personenmobiliteit) en Lean and Green Barge (binnenvaart in de container supply chain).
Kijk voor meer informatie op de website van Lean and Green.

Wat betekent dit voor HR Groep?
Het Plan van Aanpak van HR Groep voldoet aan de normen van TNO. Op basis hiervan heeft HR Groep, samen met diverse andere bedrijven, de Lean and Green Award in ontvangst mogen nemen in de categorie Personenmobiliteit. Hierbij streeft HR Groep naar een eigen wagenpark rijdend op aardgas. De komende vijf jaar moet HR Groep dit gaan waarmaken.


CO2-prestatieladder, niveau 5
Het energie beleid van HR Groep is erop gericht dat activiteiten die wij dagelijks voor onze klanten doen op een milieuvriendelijke, effectieve, efficiënte en economische wijze worden uitgevoerd. Het uitgangspunt is dat op elk moment kan worden voldaan aan de met de klant overeengekomen eisen en zijn verwachtingen. Tijdens onze werkzaamheden willen we, voor zover als mogelijk, geen energie onnodig verspillen.
HR Groep stelt het op prijs wanneer u zelf ideeën heeft om een bijdrage te leveren in het verlagen van onze CO2 uitstoot. Hiervoor kunt u uw mail sturen aan info@hrgroep.nl.

HR Groep heeft in oktober 2014 het hoogste niveau bereikt van de CO2 prestatieladder, niveau 5! HR Groep is hiermee de eerste in de branche die dit niveau heeft weten te bereiken.
Hiermee onderstreept de directie van HR Groep de aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door onze CO2-uitstoot inzichtelijk te krijgen, kunnen we gericht werken aan de reductie ervan. Om onze CO2-uitstoot te kunnen reduceren hebben wij voor het ijkjaar 2012 een emissie-inventaris opgesteld, waarin onze totale CO2-uitstoot in kaart is gebracht.

Over de CO2 prestatieladder
De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Trede 5 houdt in samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.


CE-certificering
Per 1 januari 2013 is een CE-markering wettelijk verplicht voor verkeersborden voor permanente toepassing van het type Enkel en Dubbel Omgezette Rand, respectievelijk EOR en DOR, en standaard verkeersbordpalen. Dit betekent dat deze producten volledig voldoen aan de veiligheidseisen zoals deze door de Europese commissie zijn bepaald en zijn vastgelegd in de nieuwe Europese norm voor verkeerstekens de EN 12899-1.
De verkeersborden en standaard verkeersbordpalen van HR Groep zijn sinds 1 juni 2010 CE-gecertificeerd.

Ondersteuningsprofiel
Een wezenlijke fysieke verandering ten opzichte van de oude norm, de NEN 3381, is dat grote borden (groter dan 800 x 800mm) voorzien worden van een extra ondersteuningsprofiel. Dit geheel volgens de eisen m.b.t. de windbelasting.

Bekijk de certificaten.

Downloads
icon Emissie inventaris 2016 versie 2 totaal HR Groep
icon Energie actieplan HR Groep 2017-1