HR-GroepRecente activiteiten
spacer
Poster nieuw 2

De Veilige Km2 - Meer dan een product!


"HR Groep is specialist in het creëren van oplossingen die leiden tot een verkeersveilige en comfortabele openbare ruimte, waarbij nieuwe technologieën helpen uw assets realtime op afstand te monitoren."

Wie wil zich nou niet begeven in een comfortabele en veilige omgeving, waar de doorstroming optimaal is en waarin minder verkeersslachtoffers vallen? HR Groep is gespecialiseerd in het creëren van oplossingen die leiden tot meer comfort en sociale- of verkeersveiligheid. Ook maakt HR Groep het mogelijk om alles in uw openbare ruimte efficiënt te beheren. Onze doelstelling ‘iedereen veilig op weg’ wordt door het SWOV en VVN onderschreven en uitgedragen; met deze organisaties werken wij dan ook samen.

De verkeersveilige schoolzone
Verkeersproblemen bij scholen zijn veelzijdig. De omgeving van de school heeft verschillende ruimtelijke functies, die soms botsen. Mensen zijn zich niet altijd bewust van hun (onveilige) verkeersgedrag. De directe schoolomgeving kan de grote hoeveelheid verkeer bij het begin en uitgaan van de school vaak onvoldoende verwerken. Natuurlijk gaat het bijna altijd om een combinatie van knelpunten. Dit betekent dat bij het zoeken naar goede oplossingen verschillende maatregelen gecombineerd moeten worden. Samenwerking tussen gemeente, politie, scholen en (verkeers)ouders is daarom noodzakelijk. Meer informatie.

De Veilige Km2, gericht op veiligheid
Graag kijken wij samen met u hoe de verkeersveiligheid in uw regio kan worden verbeterd. Door een kritische analyse van de ruimte willen wij u helpen bij het verbeteren van de huidige verkeerssituatie.

U bent niet slechts op zoek naar extra borden, lichtmasten, of meer prullenbakken, maar u wilt een veilige, comfortabele omgeving waarvan het beheer kostenefficiënt georganiseerd kan worden. Een kritische analyse van de openbare ruimte leidt vaak niet tot meer producten maar juist tot sanering. Zo blijkt dat overbebording er toe leidt dat slechts 20 tot 30% van alle objecten wordt waargenomen.

Door objecten te verwijderen neemt de perceptie en de verkeersveiligheid toe, terwijl de beheerkosten en de horizonvervuiling afnemen, dat is win win, of wel “beter benutten” van uw budget! Daar waar de infrastructuur moet worden aangepast zoeken wij de samenwerking op met innovatieve wegenbouwers. De oplossing die wij aanbieden, is meer dan alleen de levering van wat producten: het is een totaalconcept.

Intelligent Public Space, slimme technologieën
Het voorheen statische object wordt een slim product dat informatie kan geven over zichzelf en de ruimte om het object heen. Met “Intelligent Public Space Management” wordt informatie over objecten in de openbare ruimte Actueel, Betrouwbaar en Compleet vastgelegd en gekoppeld. Objecten in de openbare ruimte worden voorzien van een sensor en sturen de verkregen informatie door aan onze database. De database zet deze informatie, via diverse applicaties, om in bruikbare beheerinformatie. Via IPSM wordt het beheer van objecten in de openbare ruimte kinderspel. Meer informatie.


Voor meer informatie over de Veilige Km2 kunt u contact opnemen met Ellen Hoogeveen.
E ellen.hoogeveen@hrgroep.nl
T 06 - 53 61 54 06

Of bekijk deze video op Youtube.