HR-GroepRecente activiteiten
spacer
< Terug naar vorige pagina
foto USG

Verkeersbordfabrikanten stoppen met milieubelastende productieprocessen


Al tientallen jaren ogen Nederlandse verkeersborden nagenoeg identiek. De manier waarop een bord wordt gemaakt, verandert echter fors. Diverse productiemethoden en behandelingen ontlenen zich aan het produceren van een bord. Sommige processen zijn schadelijk. Met het oog op het milieu wordt vanuit de verkeersbordenbranche continue gezocht naar manieren om productiemethoden duurzamer te maken. Dit gaat verder dan waartoe de wet ons verplicht: we redeneren vanuit een maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstige visie.

Het verlangen naar duurzamere productiemethoden leidde in 2016 tot het besluit van de Vereniging Nederlandse Verkeersborden Fabrikanten (VNVF) om een nieuw duurzaam verkeersbord in te voeren: Ultimate Signing™. Door het gebruik van nieuwe technieken sluit dit product beter aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen van deze tijd. De verkeersborden worden door het gebruik van aluminium coil-coating alleen nog mechanisch behandeld en hoeven niet bespoten te worden. Een Ultimate Signing™ bord bestaat uit een duurzame drager én een duurzaam beeldvlak.

Onderzoek toont aan: 60% lagere milieubelasting
Wetenschappelijk onderzoek naar de milieu-impact van twee verschillende productiemethoden (zeefdrukken en UV digitaal printen) heeft uitgewezen dat de milieubelasting van Ultimate Signing™ circa 60 procent lager is dan de milieubelasting van zeefdrukken. Een ander bijkomend voordeel: de verwachte levensduur ligt 60 procent hoger bij Ultimate Signing™ (de garantie is verhoogd van 12 naar 20 jaar). Borden hoeven dus minder vaak te worden vervangen, wat tevens leidt tot minder verkeershinder en arbeidskosten.

Impact op het milieu
Nieuwe productieprocessen maken Ultimate Signing™ een milieuvriendelijker product:
> Alleen een mechanische behandeling door gebruik van aluminium coil-coating
> Geen oplossingsmiddelen en chemische reinigingsmiddelen
> Signface wordt gedroogd d.m.v. led-verlichting of UV-verlichting
> Uitstoot vluchtige organische stoffen (VOS) beperkt tot een miminum
> Halvering van het watergebruik
> Energieverbruik is laag en duurzaam
> Afval is zeer laag

Ook overheden maken omslag naar duurzaam ondernemen
Op 8 december hebben vertegenwoordigers van allerlei overheidsorganisaties op uitnodiging van staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) hun handtekening gezet onder het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Hiermee verplichten zij zich met veel scherpere eisen voor hun inkoop van goederen en diensten. Deze eisen variëren van effecten die de producten en diensten hebben op het milieu tot aan de arbeidsomstandigheden in de fabrieken waar de producten worden gemaakt. Staatssecretaris Dijksma: 'Nu is het nog te vaak het prijskaartje waar overheden op afgaan. Door de nieuwe afspraken krijgen alle overheden nu een middel in handen om bij inkoop van producten en diensten oog te hebben voor mens en milieu. Maatschappelijk verantwoord inkopen moet de norm worden. Want wie betaalt, die bepaalt.

Meer lezen over het meest duurzame verkeersbord? Bekijk de Ultimate Signing™ brochure en lees het interview in het Trendboekje van 3M.Downloads
icon Leaflet_Ultimate_Signing_juni_2016-2 (1)
icon Trendboek 2016 - Interview Ultimate Signing