HR-Groep



Recente activiteiten




spacer
< Terug naar vorige pagina
Kinderen Westerbork-4 klein

VVN Schoolpleinpakket


Het Schoolpleinpakket biedt u een compleet en compact pakket praktijkopdrachten. U hebt gedurende het hele schooljaar volop praktische verkeerslessen voor alle groepen van de basisschool. Leuk om te doen op het schoolplein, in de gymzaal of aula!

Schoolpleinpakket leerdoelen
Met het Schoolpleinpakket oefenen en ontwikkelen leerlingen de vaardigheden van het lopen en fietsen in een veilige omgeving, zodat ze zich veilig kunnen gedragen als fietser en als voetganger. Per opdrachtkaart wordt er een leerdoel geoefend dat bijdraagt aan het behalen van de doelen zoals omschreven staan in de doorlopende leerlijn. De opdrachtkaarten dragen bij aan de domeinen kennis, vaardigheden, veiligheidsbewustzijn en houding, in de rol van voetganger en fietser. De focus ligt op het domein vaardigheden.

Opdrachtkaarten
De opdrachtkaarten zijn verdeeld in vier clusters: Lopen, Oversteken, Fietsen 1 en Fietsen 2. Elk cluster bestaat uit een serie opdrachtkaarten en wordt afgerond met een 'Kun je dit nu?'-opdrachtkaart. In deze opdrachtkaart komen de uitgevoerde oefeneningen uit het cluster terug en worden ze gecombineerd herhaald.

Iedere opdrachtkaart kent dezelfde indeling met op de voorkant eenvoudige pictogrammen en een duidelijke illustratie van de verkeerssituatie. Op de achterkant staat stap voor stap de opdracht uitgelegd. Ook de verkeersregels en aandachtspunten bij de opdracht staan op de kaart.

De leerkracht kan zelf een keuze maken uit alle kaarten en zo de opdrachten uitzoeken die aansluiten bij het niveau van de kinderen. De opdrachtkaarten zijn geschikt om in kleine groepjes uit te voeren. De kracht van de kaarten zit hem vooral in het zelf actief oefenen van een handeling.

Wie geeft er les?
Natuurlijk kunt u als leerkracht zelf met (groepjes) kinderen aan de slag, maar daarnaast is de opzet van de opdrachtkaarten zo dat ook anderen (stagiaires, kinderen van groep 7 en 8, VVN Verkeersouders) er gemakkelijk mee kunnen werken. Per opdracht is er in principe één begeleider nodig. Bij sommige opdrachten is een extra assistent nodig, bijvoorbeeld voor het bedienen van de verkeerslichten. Dat staat dan expliciet aangegeven op de opdrachtkaart.

Schoolpleinpakket aanschaffen

U bestelt het Schoolpleinpakket in de webwinkel van HR Groep of Veilig Verkeer Nederland. Het pakket kost € 998,- (exclusief BTW).

Het Schoolpleinpakket wordt uitgegeven door Veilig Verkeer Nederland; HR Groep levert het materiaal.