HR-GroepRecente activiteiten
spacer
< Terug naar vorige pagina
  • 20151125_104346
  • 20151125_104346
  • 20151125_104346
  • 20151125_104346
  • 20151125_104346
  • 20151125_104346
  • 20151125_104346

Klik op de kleine afbeeldingen voor een uitvergroting
20151125_10434620151125_104346 - bewerktkleinkopie20151126_10590720151125_154653k-opie20151125_11072520151126_07572720151126_105439

Autonome dynamische vaarwegmarkering in de cloud


In het kader van het project ‘Ruimte voor de Rivier’ worden tussen Gorinchem en Nijmegen kribben verlaagd en langsdammen aangebracht. Een langsdam is een parallel aan de stroomrichting lopende dam die de rivier opdeelt in twee geulen: een oevergeul en een hoofdgeul. Tussen Wamel en Ophemert worden twee langsdammen aangebracht waarin zich drempels bevinden. Afhankelijk van de doorvaartdiepte worden de langsdammen geopend voor de recreatievaart. Door het scheiden van de beroepsvaart en de recreatievaart wordt de veiligheid vergroot.

De aannemerscombinatie Van den Herik Kust- en Oeverwerken en Boskalis heeft van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen een dynamische oplossing te bedenken om de langsdammen te kunnen openen. Na intensief overleg tussen de betrokken partijen is de oplossing bedacht zoals deze opgeleverd is in december 2015.

Voorgeschiedenis
In het voortraject is Brimos, een HR Groep onderneming, door de combinatie benaderd voor het offreren van led-displays die zouden dienen als automatisch oevergeul toegangssysteem. Het klinkt eenvoudig, maar er waren een aantal uitdagingen waar we rekening mee moesten houden. Zo is er geen netspanning op de signaleringslocaties aanwezig en moet het systeem autonoom werken en zo “groen” mogelijk zijn.

Onze engineers hebben naar verschillende voedingssystemen gekeken waar energie direct uit waterstof, via Natriumboorhydride / Appelzuur / (Waterstof) of solarpanelen gewonnen wordt. Uiteindelijk is er gekozen voor solarpanelen omdat dit het meest kosteneffectief is. Daarnaast moet het systeem om kunnen gaan met het verschil in waterstanden en dus de doorvaardiepte.

De oplossing
Er is ervoor gekozen om op de kop van de invaart bij de langsdammen een mastconstructie te plaatsen. Op de mastconstructies zijn de volgende signaleringen aangebracht:

Een solaruitrusting
Een rotatiepaneel (langsdam open / gesloten voor recreatievaart)
Een doorvaartdiepte bord voorzien van LED display
Een statisch scheepvaartbord
Waterdruksensoren
Werking systeem
Aan de hand van de gemeten waterstand wordt de langsdam geopend vanaf een instelbare doorvaartdiepte. Wanneer deze minimale doorvaartdiepte bereikt wordt de langsdam geopend. Het LED display toont bij opening van de langsdam direct de gemeten doorvaartdiepte.

In de cloud
Het gehele systeem wordt in de cloud gemonitord. Zo kan de langsdam handmatig gesloten of geopend worden. Ook worden via het online systeem alle gegevens van het systeem gelogd en kunnen waarschuwingen worden ingesteld. Daarnaast houdt het systeem nauwlettend de accuspanning bij en schakelt het systeem zich automatisch uit zodra deze onder een kritisch punt komt. Met betrekking tot bediening op afstand bij Rijkswaterstaat is deze vaarwegmarkering maatwerk.

De besturingskast van het geheel is voorzien achterop de mastconstructie.