HR-GroepRecente activiteiten
spacer

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)


Wij geloven dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voordelen levert op lange termijn. Binnen HR Groep is groen ondernemen op diverse manieren geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. Zo werken wij onder meer met duurzaam materiaal. Ook verkrijgen wij grotere efficiency door delen van bedrijfsprocessen te automatiseren. Uiteraard werken wij met keurmerken en voldoen onze producten aan Europese kwaliteitstandaarden, zodat wij u langdurige garantie op onze kwalitatief hoogwaardige producten kunnen bieden. Wij stellen u in de gelegenheid zelf voor duurzaamheid te kiezen. Daarnaast heeft u de keuzevrijheid zelf de garantietermijn te bepalen. Door integratie van een duurzame groene bedrijfsvoering willen wij een balans vinden tussen people, planet en profit.

Milieu
HR Groep laat haar rol op milieugebied steeds nadrukkelijker naar voren komen. Dit vertalen wij in ons beleid op zowel inkoopgebied als in onze bedrijfsprocessen. Zo zoeken wij naar producten die minder belastend zijn voor het milieu. Wij kiezen onze leveranciers aan de hand van de mate waarin zij bewust bezig zijn met duurzame productiemethoden. Leveranciers worden vervolgens betrokken bij het productieproces. Als gevolg hiervan hebben wij de afgelopen jaren grote milieubesparende maatregelen kunnen realiseren op het gebied van (chemisch) afval, energie en lozing van afvalwater. Een goed voorbeeld hiervan is de productiemethode waarbij wij gebruik maken van voorgecoat aluminium, coil coating.

Sociaal
HR Groep wordt gekenmerkt door het sociale karakter met een bedrijfsmatige inslag. Bij inkoop van (handels)producten bekijken wij of sociale aspecten niet in het geding zijn. HR Groep doet geen zaken met partijen die zich inlaten met kinderarbeid. Daarnaast biedt HR Groep haar medewerkers een ontwikkeling en scholing traject aan.

Veiligheid
Veiligheid voor haar werknemers staat bij HR Groep hoog in het vaandel. Wij beschikken over een ARBO beleidsplan. Onderdeel van dit plan is het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie(RIE). Uit deze RIE komen actieplannen voort.

Goede doelen
HR Groep wil haar betrokkenheid bij de samenleving verder benadrukken door actief maatschappelijke doelen te sponsoren en te ondersteunen. Bij voorkeur ondersteunen wij de doelen die in het verlengde liggen van onze kernactiviteiten. HR Groep verleent haar medewerking aan: